0
(0)

Tall fra Sørøst politidistrikt viser at antall saker som omhandler vold i nære relasjoner der barn er involvert, har doblet seg siden i fjor vår.

Tallene er hentet ut av statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud, som har gjort inspeksjon hos politidistriktet, skriver Rett24.

Rapporten fra statsadvokatene viser at det har vært en økning på 113,4 prosent i saker om vold i nære relasjoner der barn er enten fornærmet eller vitne i første tertial i år, sammenlignet med første tertial i fjor.

Undersøkelsen gjelder Sørøst politidistrikt, som har hovedsete i Tønsberg, men i rapporten skriver statsadvokatene:

«Økningen av antall anmeldelser er ikke unikt for Sørøst politidistrikt. Tilsvarende økning er en nasjonal trend»

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther sier Riksadvokatembetet følger nøye med på utviklingen.

– Det er behov for en nærmere analyse før det kan sies noe sikkert om årsakene til økningen. Det er selvsagt nærliggende å se på en mulig sammenheng med koronapandemien, men økningen av antall anmeldelser i første halvår 2021 kan også ha andre årsaker, sier han til Rett24.

Tallene viser også at det har vært en økning i saker som omhandler voldtekt av barn på 57,1 prosent i samme periode. Statsadvokatene påpeker imidlertid at økningen antas å skyldes at det ble registrert færre saker under starten av koronapandemien. I samme periode i 2019 lå antall saker som omhandlet voldtekt av barn på omtrent samme nivå som i år.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This