5
(2)

Internasjonale studier tyder på at vold forekommer like ofte blant homofile som blant heterofile par. Likevel mangler man norsk forskning på feltet. Dette skriver nettstedet kjønnsforskning.no.

 Jeg har aldri jobbet så hardt i mitt liv for å få en artikkel publisert, uttaler Carolina Øverlien. Hun er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og har nylig skrevet en artikkel om vold i unge, samkjønnede par.

Lukket miljø

‒ Det var utrolig vanskelig å finne informanter, og det var nok flere grunner til det, forteller hun.

‒ Jeg opplevde at LHBTQ-miljøet var ganske lukket for meg som forsker, selv om jeg har mange kontakter. Mange var redde for å bli mer stigmatisert hvis de løftet frem voldssaker. Noen ville at tematikken skulle snakkes om, men det var mange stengte dører.

Selv om Øverlien kun fant fire unge mennesker fra Norge og Sverige som ville stå frem med sine historier, mener hun det er viktig at stemmene deres blir hørt.

‒ De har viktige ting å fortelle oss. Vi kan gjøre større studier senere, men nå må vi først finne ut hva som er spesielt med unge som opplever vold i et samkjønnet forhold.

Vanskelig å avdekke

I artikkelen ville Øverlien først finne likhetene med vold i heterofile parforhold, for så å løfte frem det som er spesielt for likekjønnede par. Hun mener at de er en ekstra utsatt gruppe.

‒ Alle voldsutsatte er i en belastende situasjon, men disse ungdommene har det ekstra vanskelig, sier hun.

‒ Det er alltid utfordrende å skulle fortelle noen at man er utsatt for vold. Det er mye stigma rundt det. Disse ungdommene skal ikke bare fortelle at de er voldsutsatte og kanskje trenger hjelp. De må også fortelle at de er i et likekjønnet forhold. Mange opplever det som tungt.

Dette var en utfordring for de fire intervjuobjektene, som var to gutter og to jenter. De opplevde allerede å være en byrde for sine nærmeste. Begge guttene Øverlien snakket med var utsatt for vold fra klassekamerater på grunn av legningen deres.

‒ De føler seg allerede annerledes. Så skal de i tillegg forklare at de blir utsatt for vold av sin første kjæreste. Det blir veldig vanskelig å gjøre, mener hun.

Den ene gutten hadde søkt kontakt med eldre menn på nettet fra han var vedig ung. Han mente han ville ha vært tryggere hvis han hadde vokst opp i et miljø med mindre homofobi.

‒ Gutter som han er veldig utsatt, og presses ut i miljøer de er for unge til å manøvrere, sier Øverlien.

‒ Det blir vanskeligere å søke hjelp, samtidig som det blir lettere å havne i situasjoner hvor man kan bli utsatt for vold. Vi forskere må tørre å løfte frem denne problematikken, mener Øverlien.

Les artikkelen på kjønnsforskning.no her

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 2

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This