0
(0)

Vatikanet gir biskoper over hele verden beskjed om melde seksualforbrytelser begått av prester til politiet, selv når de ikke er juridisk forpliktet til det.

Torsdagens instruks er en del av den katolske kirkens seneste tiltak for å tvinge kirkeledere til å beskytte mindreårige mot prester som begår overgrep.

Vatikanet kom med en lenge etterlengtet manual til biskoper og andre religiøse ledere om interne granskinger av påstander om voldtekter og seksuelle overgrep mot barn og sårbare personer.

Selv om Vatikanet har hatt klare normer på plass i to tiår, er det fortsatt enkelte biskoper som setter kirkens lov til side, avviser ofrenes påstander og heller velger å beskytte sine egne prester.

Den nye instruksen har ikke status som kirkelig lov, men går lenger enn dagens praksis om å samarbeide med politi og påtalemyndighet. I dag er biskopene bare pålagt å fortelle politiet om påståtte overgrep mot mindreårige dersom den lokale lovgivingen krever det.

– Selv i tilfeller der det ikke foreligger en eksplisitt juridisk plikt, bør kirken rapportere til rette sivile myndighet dersom det anses som nødvendig for å beskytte den involverte eller andre mindreårige mot fare for å bli utsatt for nye kriminelle handlinger, heter det i den nye manualen, som er produsert på flere språk.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This