5
(2)

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget skal ledes av professor Christine Meyer.

Utvalget, som nedsettes i statsråd fredag, skal se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet.

– Utvalget vil også kunne foreslå tiltak som styrker kjønnsperspektivet i helsetjenesten, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper – noe utvalget skal se nærmere på.

Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses hen til hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 2

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This