0
(0)

Et forbud mot homoterapi skulle vært ferdig utredet i vår, men utredningen er ikke klar. Likestillingsminister Abid Raja (V) sier saken er vanskelig.

– Konverteringsterapi, og et eventuelt forbud mot dette, reiser mange og vanskelige juridiske problemstillinger.

Det er få land som har egne forbud mot dette, og det er derfor få steder å hente erfaringer fra, skriver Raja i et svar til Stortinget.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen påpeker at regjeringen tidligere har sagt at utredningen skulle være ferdig tidlig i vår.

– Hva skjer a? lyder hennes korte spørsmål til statsråden.

– I likhet med mange andre pågående arbeider har covid-19 dessverre ført til forsinkelser også i dette arbeidet. På det nåværende tidspunkt er det derfor vanskelig å anslå når utredningsarbeidet kan ferdigstilles, svarer Raja.

Konverteringsterapi, eller homoterapi, har som mål å endre menneskers seksuelle orientering og knyttes til noen religiøse miljøer.

Ap og MDG foreslo i fjor høst et forbud mot praksisen, men fikk ikke flertall på Stortinget. I stedet ble regjeringen bedt om å utrede saken.

– Mitt personlige og politiske syn er at religionsfriheten ikke bør gi rett til å påføre andre skam og skyldfølelse, og at den enkeltes frihet ikke kan begrenses av andres religiøse moral.

Det er imidlertid lettere å fordømme dette fra et personlig og politisk ståsted. Det er dermed ikke ensbetydende med at det er enkelt å forby alle slike handlinger, skriver Raja.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This