5
(1)

Alle stortingspartier unntatt KrF, Venstre og SV, behandlet varsler om seksuell trakassering i 2020.

En kartlegging Klassekampen har gjennomført viser at seksuell trakassering, mobbing og uønsket oppførsel fortsatt er et problem i partiene. Avisen har kartlagt alle varslingssaker som ble behandlet i partiene i løpet av 2020.

Arbeiderpartiet behandlet «færre enn ti saker» om brudd på retningslinjene rundt trakassering, men vil ikke oppgi nøyaktig antall varsler eller si hvor mange som angår seksuell trakassering. Sp behandlet to varsler om seksuell trakassering, samt ett varsel rundt de etiske retningslinjene.

Høyre behandlet sju varsler, blant annet varsler om seksuell trakassering, men vil ikke oppgi hvor mange. Frp mottok to varsler om seksuell trakassering og fører ikke oversikt over andre varsler.

Rødt behandlet ett varsel om seksuell trakassering og tre varsler om «mobbing, trakassering eller uønsket oppførsel». SV fikk ingen varsler om seksuell trakassering, men behandlet ett varsel om «upassende oppførsel».

MDG behandlet ett varsel om seksuell trakassering og tre varsler om brudd på etiske retningslinjer.

KrF mottok ingen varsler om seksuell trakassering, men behandlet ett varsel om uønsket oppførsel. Venstre har behandlet tre «tilfeller av uønsket oppførsel», men vil ikke si om det angår seksuell trakassering.

Noen av varslene gjelder hendelser som går flere år tilbake i tid, ifølge Klassekampen.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This