5
(1)

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard har levert inn begjæring om gjenopptakelse av straffesaken til Gjenopptakelseskommisjonen, skriver VG.

Øygard ble i Høyesterett i september 2013 dømt til fengsel i to år og tre måneder for gjentatte overgrep mot en tenåringsjente. Gjenopptakelseskommisjonen mottok hans klage i fjor vår, og klagen er skrevet av advokat John Christian Elden, skriver VG.

Ifølge avisen argumenterer Elden i begjæringen for at dommen er uriktig, og at det er gode grunner til å anta at jenta eks-ordføreren er dømt for å ha forgrepet seg på, har forklart seg bevisst uriktig.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter som førte saken mot Rune Øygard i tre rettsinstanser, har levert inn deres tilsvar til kommisjonen og sier han ikke er overbevist av det han har lest.

– Påtalemyndighetens hovedsynspunkt er at dette er en omkamp om beviser som ble grundig belyst under rettssakene og at begjæringen om gjenopptakelse ikke inneholder noe nytt, sier han.

Innholdet i begjæringen er videre en systematisk gjennomgang av dommen i Eidsivating lagmannsrett, der Øygard ble dømt til ett år og tre måneders fengsel. Denne dommen ble senere justert opp med ett år av Høyesterett, en dom Øygard begynte å sone i desember 2013 før han ble løslatt sommeren 2015.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This