Foreningen Sex og Politikk har vurdert de norske partienes politikk innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og leverte ut karakterkortene under Arendalsuka. Sex og Politikk inviterte til arrangementet «Seksualitet i valgkampen – Hvilket parti er best...