Norske lærere er blitt mer redde for å støte elever når de underviser om enkelte temaer, deriblant seksualitet. Nesten halvparten av alle lærere synes det er krevende å undervise om temaer som kan virke støtende på elever. Én av tre er redd for å vise...