President Joe Biden åpner igjen for at hjelpeorganisasjoner kan fremme familieplanlegging, uten frykt for straffereaksjoner fra USA. President Donald Trump vedtok i 2017 at organisasjoner som ønsket amerikansk støtte måtte sertifisere at de ikke ville «utføre eller...