Alle har både rett og mulighet til å ta tilbake seksualiteten sin etter et overgrep. Å gjenerobre sin egen seksualitet etter en voldtekt er viktig. Det kan ta tid og det kan bli en tøff prosess å gå gjennom, men den som har opplevd overgrepet kan også samtidig oppleve...