Det er ingen tvil om at mobiltelefonen påvirker livene våre på mange måter. Mange av oss bruker den nærmest hele tiden, og vi har den med oss overalt - til og med i sengen. Dagens tips er å ta pauser fra mobilen. Mobilbruk og annen skjermtid har fått en del av skylden...