Seksualitet og Diabetes type 2

Seksualitet og Diabetes type 2

Det å ha en kronisk sykdom påvirker oss på mange måter. Dagens tips handler om hvordan det å ha diabetes type 2 kan påvirke seksualiteten. Først og fremst så medfører det å få type 2 diabetes som regel en livsstilsendring. Når kroppen har utviklet resistens mot...