Skatteklagenemnda mener prostitusjon må anses som skattefritt. Finansdepartementet er ikke enige og sier salg av seksuelle tjenester er skattepliktige. – Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse lagt til grunn at inntekter/omsetning fra salg av seksuelle...