«Slik skal det ikkje vere,» uttaler leiar for Norsk foreining for klinisk sexologi (NFKS) Tore Holte Follestad til Seksualitet24, når han kommenterer korleis sexologar blir utsette for seksuell sjikane og truslar. Han er likevel kritisk til at ein går ut i media med...