16 prosent av de ansatte i Politiets utlendingsenhet har opplevd seksuell trakassering det siste året, viser en undersøkelse. – Dette resultatet er alvorlig. Ingen ansatte i PU skal måtte oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Kristin Fiksdal Eide, stabssjef for...