Et flertall i Stavanger bispedømmeråd har stemt for å beholde praksisen med å spørre prester om samlivsform, som ett av kun to bispedømmer i Det norske kirke. Vedtaket ble gjort med leders dobbeltstemme, slik at det til sammen ble seks mot fem stemmer for, skriver...