Dagens tips er til deg som er funksjonsvariert. Du har rett til å utforske din seksualitet. Dessverre er det slik at noen funksjonsvarierte eller personer med nedsatt funksjonsevne blir nektet seksualundervisning. Noen blir tatt ut av klassen når den foregår fordi...