Det kan være utfordrende å finne tid og mulighet til å ha sex når man har små barn. Omsorgsoppgaver, rutiner og familietid gir mye glede, men tar også opp mye tid. Det er lett å glemme at forholdet til en selv eller eventuelle partner(e) også bør prioriteres høyt. Som...