Flere som driver privat trening rettet mot barn, blir nødt til å vise politiattest. Innhenting av attest uten merknad blir nå en plikt for flere i idretten. Dermed er det ikke lenger bare trenere i den organiserte idretten som blir avkrevd politiattest uten merknader,...