Mange ungdommer rapporterer at de opplevde vold og overgrep da skolene stengte i mars, ifølge en ny forskningsrapport. Særlig barn og unge i lavinntektsfamilier og funksjonshemmede ble rammet av vold og overgrep i denne perioden, melder VG. 3.575 ungdommer i alderen...