Sex er på mange måter det naturligste i verden, og derfor er det lett å tenke at det skal gå helt av seg selv. Noen mener at man ikke skal behøve å kommunisere noe særlig, eller å lære teknikker. Dagens tips handler om at det kan være lurt å skaffe seg kunnskap og...