Slipp fantasien løs, send inn erotiske noveller

Slipp fantasien løs, send inn erotiske noveller

Seksualitet24 ønsker å være et veksthus for nye, norske erotiske tekster, og nå vi inviterer nye og gjerne litt mer erfarne skribenter til å slippe fantasien løs og bidra. Våre novellesider er først og fremst ment å være et verksted for inspirasjon og nytelse, der vi...

Erotiske noveller uten skam og blygsel

Erotiske noveller uten skam og blygsel

Erotiske tekster på Seksualitet24 er ment å opplyse og inspirere. Her kan du fritt dele dine opplevelser og fantasier til glede for deg selv og andre, og det er kun din egen fantasi og lovverket som setter grenser for hva du kan skrive om. I tillegg til å være et...