Legg bort mobilen

Legg bort mobilen

Det er ingen tvil om at mobiltelefonen påvirker livene våre på mange måter. Mange av oss bruker den nærmest hele tiden, og vi har den med oss overalt - til og med i sengen. Dagens tips er å ta pauser fra mobilen. Mobilbruk og annen skjermtid har fått en del av skylden...

Høyesterett skal vurdere inndragning av mobil fra 13-åring

Høyesterett skal vurdere inndragning av mobil fra 13-åring

Høyesterett skal vurdere Borgarting lagmannsretts dom om strafferettslig inndragning av Iphonen til et barn under den kriminelle lavalder. Det har ankeutvalget besluttet, skriver Rett24. Gutten var 13 år da han i fjor vår oppbevarte et intimt bilde av en mindreårig...