Minoritetsstress er det ubehaget som oppstår av å leve i et samfunn hvor man hele tiden må være på vakt mot å bli utsatt for psykisk eller fysisk vold, eller å bli stilt spørsmål ved. Alle som bryter med normer kan bli utsatt for minoritetsstress, men her fokuserer vi...