Vervet mindreårige til prostitusjon på Snapchat

Vervet mindreårige til prostitusjon på Snapchat

En 25 år gammel mann er i Hordaland tingrett dømt til fem års fengsel for menneskehandel, hallikvirksomhet, narkotikasalg og et grovt ran. Mannen har erkjent å ha vervet mindreårige jenter til prostitusjon på Snapchat, skriver Bergens Tidende. – Han hadde ingen...

Høyesterett skal vurdere inndragning av mobil fra 13-åring

Høyesterett skal vurdere inndragning av mobil fra 13-åring

Høyesterett skal vurdere Borgarting lagmannsretts dom om strafferettslig inndragning av Iphonen til et barn under den kriminelle lavalder. Det har ankeutvalget besluttet, skriver Rett24. Gutten var 13 år da han i fjor vår oppbevarte et intimt bilde av en mindreårig...