Å være mentor

Å være mentor

Har du erfaring med en rolle, eller fra et bestemt miljø? Kanskje har du møtt mennesker som utforsker en ny interesse eller identitet og fått lyst til å hjelpe dem på veien? Da er dagens tips noe for deg. Det å være en mentor, leder, likeperson eller guide kan være...

Å ha en mentor

Å ha en mentor

Er du ny i et miljø, eller har du oppdaget en ny side av deg selv? Da kan det være nyttig å ha en mentor, en likemann eller guide som kan hjelpe deg med å finne deg til rette. Dagens tips handler om det å ha en mentor. Vi har alle vært nye en gang og lært av andre....