Seksualitet24 ønsker å være et veksthus for nye, norske erotiske tekster, og nå vi inviterer nye og gjerne litt mer erfarne skribenter til å slippe fantasien løs og bidra. Våre novellesider er først og fremst ment å være et verksted for inspirasjon og nytelse, der vi...