Grensesetting kan være tøft, både for den som setter grensen og de som blir påvirket av den. Dagens tips handler om å være forberedt på at mennesker rundt deg kan reagere med motstand når du setter grenser. Det er mye fokus på at man må kjenne egne grenser, formidle...