Færre nordmenn pådro seg klamydia, gonoré og hiv i 2020 enn året før. Hovedårsaken er at koronatiltakene førte til mindre reisevirksomhet i fjor. I 2020 ble det meldt inn 1.045 gonorétilfeller i Norge mot 1.704 tilfeller i 2019. Det er en kraftig nedgang. For klamydia...