Seksualitet er et tema som diskuteres mye, og da gjerne med en oppfatning om at sex er noe som hører de, unge, vakre, funksjonsfriske og normative mennesker til. Et emne som ofte kommer litt i bakgrunnen er vår toleranse for mangfoldet som finnes i seksualitet. Vi er...