«Hore» eller «gammel gris»? Det er på tide å snakker med positivt om det å bare nyte. Seksualitet er et tabubelagt tema som det kan være vanskelig å snakke om. I tillegg er norsk kultur ganske gjennomsyret av protestantisk måteholdenhet. Mange har en holdning om at...