Vi ønsker oss et samfunn hvor vi slipper å komme ut. Et samfunn hvor det er en selvfølge å ta høyde for at vi er mangfoldige i kjønn, seksuelle orienteringer og preferanser og hvor det å snakke fritt om hvem man er og hva man liker er 100 prosent trygt. Dessverre er...