«Det at barn ikke får lov til å utforske sin egen kropp, leke «doktor» og får et naturlig forhold til egen nakenhet, kan få alvorlige konsekvenser,» mener spesialist i sexologisk rådgivning Margrete Wiede Aasland. Hun mener at voksnes frykt og sexnegative holdninger...