Å respektere andres grenser

Å respektere andres grenser

Å oppleve at andre setter grenser i en relasjon kan noen ganger føles som en avvisning, men dagens tips handler om hvordan man kan tolke det som å nærme seg. Når man får et nei, så er det lett å tenke at det er en selv som person vedkommende sier nei til. I...

Vær klar for motstand når du setter grenser

Vær klar for motstand når du setter grenser

Grensesetting kan være tøft, både for den som setter grensen og de som blir påvirket av den. Dagens tips handler om å være forberedt på at mennesker rundt deg kan reagere med motstand når du setter grenser. Det er mye fokus på at man må kjenne egne grenser, formidle...