Eldre mennesker har mer sex enn noen gang før- både alene og med partner(e). Mange eldre har god helse, og vi lever lenger. Dagens tips handler om sex for de av oss som er eldre. Det første tipset er å fortsette å ha sex. Hvis du har lyst, så er det bra for deg å ha...