En undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 904 medarbeidere i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året. – Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg...