Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om konverteringsterapi i Norge. Bufdir skal derfor undersøke hvor utbredt konseptet er. – Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe kunnskap om utbredelse, former for praksis og konsekvenser av konverteringsterapi i Norge,...