En mann i 50-årene fra Finnmark er i Hålogaland lagmannsrett frifunnet for voldtekt, menneskehandel og dokumentforfalskning. Da saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett i februar ble mannen dømt til fem år og åtte måneders fengsel for voldtekt, menneskehandel og...