Omtrent 15 - 25 prosent av kvinner og 7 - 12 prosent av menn får en depresjon som de trenger behandling for i løpet av livet. Depresjon kjennetegnes av at man føler seg sliten, ikke blir lett engasjert, gledeløshet, dårlig søvn og senket stemningsleie. Å være...