Alkohol og sex kan være alt fra en perfekt kombinasjon til helt feil. De fleste av oss har et avklart forhold til alkohol og kjenner våre egne grenser. Andre er alkoholikere, eller har på andre måter et problematisk forhold til alkohol. Dagens tips handler om hvordan...