I vår kultur er det vanlig å ha en hierarkisk tilnærming til relasjoner. Det vil si at man sorterer og graderer dem slik at for eksempel kjæresten er viktigere enn venner, venner er viktigere enn kollegaer, og så videre. Hva om man ikke vil følge dette mønsteret?...