5
(3)

Det er en viktig ingrediens i romantiske forhold at man ønsker å gjøre hverandre bedre. Det å ønske partneren sin det beste og prøve å hjelpe dem med å oppnå det er flott. Når det er sagt så bør man ikke oppdra en kjæreste.

Med det så mener vi at det er fint å snakke sammen om atferd eller holdninger som du ikke liker, særlig hvis det er noe du ikke kan godta, men det er ikke ditt ansvar å lære partneren din folkeskikk.

Det å oppdra barn handler i bunn og grunn om å støtte dem i deres personlige utvikling, å lære dem å bli i stand til å se egne behov og grenser, og å kunne ta vare på seg selv. Det betyr ikke at man må være 100 prosent uavhengig av andre, men man bør kunne håndtere en vanlig hverdag (med eller uten nødvendig assistanse). Det er dårlig oppdragelse å ikke lære noen å gjøre ting selv, men i stedet å alltid gjøre det for dem. Voksne mennesker bør være ferdig oppdratt når de går inn i et forhold.

Personligheten er som regel nokså medfødt og lar seg i liten grad endre. De fem hovedtrekkene i personlighet er åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme.

Du kan ikke gjøre en som er innadvendt til en utadvendt, eller en planlegger til en impulsiv person. Kjenner du at du får lyst til å prøve, så kan det være nyttig å snakke sammen om måter å omgå utfordringene på. Kanskje kan den innadvendte dra hjem tidligere fra fester enn den utadvendte, eller planleggeren kan ta ansvar for de viktigste tingene som må planlegges? Slike problemstillinger kan parterapeuter og sexologer hjelpe til med.

Det er ikke lurt å prøve å oppdra en partner til å bli en annen type person. Det handler om å være glad i dem for den de er, og samtidig få hverdagen til å gå rundt.

Det man kan gjøre er å bli enige om atferd. Selv om den impulsive ikke ønsker å planlegge, så kan man kanskje likevel sette av litt tid til å lage en ukeplan fordi det er nyttig eller nødvendig for en annen.

Hvis du finner en potensiell partner som mangler grunnleggende kunnskap eller ferdigheter som hører hjemme i din livsstil så bør du vurdere om dere er en god match. Kanskje kan dere finne et kompromiss mellom deres måter å leve på, men det er ikke en god plan å tenke at «Jeg skal fikse hen når vi har flyttet sammen».

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 3

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This