5
(2)

Har du en partner som ruser seg for mye? Da er dagens tips for deg.

Det er mange i Norge som sliter med rus, enten det gjelder alkohol, cannabis, eller andre rusmidler. Mellom hver femte og hver tiende person i Norge vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet. Det å være kjæreste med noen som er rusmiddelavhengig er svært utfordrende.

Noen av problemene det skaper kan være at den rusmiddelavhengige bruker mye penger på rus, oppfører seg hensynsløst eller ubehagelig, gjør partnere til ufrivillige medskyldige i kriminalitet, utsetter seg selv eller partnere for risiko, eller blir ute av stand til å ta vare på seg selv.

Det kan føles svært ubehagelig å leve i en situasjon hvor man ikke kan stole på at kjæresten er mentalt til stede, eller er redd for at eventuelle barn skal bli skadelidende av rusmiddelmisbruket. Det er viktig å huske på at det er din opplevelse av rusbruken som er avgjørende.

Første steg på veien er å snakke med partner om hvordan hens rusbruk påvirker deg, og sette grenser. Hvis den rusmiddelavhengige ikke endrer adferd og hvis rusbruken er skadelig eller påvirker deg negativt, så kan man vurdere å forlate forholdet hvis det er mulig. Oppsøk gjerne hjelp uansett om du har tenkt å bli eller vurderer å gå.

Du kan søke hjelp i kommunen der du bor, for eksempel hos fastlegen, hos psykolog, på det lokale sykehuset, Distriktspsykiatrisk senter, eller i kommunens sosialmedisinske senter. Mange steder finnes det samtalegrupper for pårørende hvor man kan snakke åpent og lære av andres erfaringer. Noen private tilbydere finnes også, som for eksempel CRUX og Al-anon.

Det at du sier at rusbruken til din partner påvirker deg negativt kan føre til positiv endring og motivasjon til å redusere eller slutte med rus. Men det er viktig å vite at for å slutte så må det gjerne være en indre motivasjon til stede. Det å være rusmiddelavhengig gjør det vanskelig å prioritere annet enn rus, og regnes som en sykdom. Det er likevel viktig å prioritere hva du trenger og å sørge for at du selv er trygg. Statistikken viser at kvinner mye oftere blir i forhold med menn som ruser seg for mye, enn omvendt. Start gjerne med å lese på sidene til RusInfo.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 2

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This