5
(1)

Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, mener Tove Pettersen på nettstedet kjønnsforskning.no.

Tove Pettersen professor i filosofi, har publisert en artikkel der hun argumenterer for at alder og kjønn må studeres i sammenheng, og bruker Beauvoirs begrep «alteritet» til å beskrive den andregjøringen både kvinner og eldre utsettes for.

– Alteritet er et filosofisk begrep som betyr annethet. I verket Det annet kjønn viser Beauvoir hvordan tankegangen om at kvinner fra naturens side er vesensforskjellige fra menn kan forklare hvorfor kvinner undertrykkes, forklarer Tove Pettersen.

Kvinnen som ufullstendig mann

Grunntesen i Det annet kjønn er at kvinnen, sammenlignet med mannen, historisk sett har blitt betraktet som defekt og avvikende – en ufullstendig mann. Så lenge kvinnen ikke betraktes som likeverdig er heller ikke gjensidig anerkjennelse mellom kjønnene mulig, skriver Beauvoir.

– I artikkelen «Den gamle (mannen) som Den andre» viser jeg hvordan Beauvoir i Alderdommen bruker teorien om kvinnen som Den andre til å forklare hvorfor eldre undertrykkes. Også eldre oppfattes som annenrangs mennesker, forteller Pettersen.

Les hele artikkelen her.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This