5
(3)

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har det dukket opp mange diskusjoner rundt dette med hvordan vi forholdes oss til hverandre når det gjelder flørting, sjekking og seksuelt samkvem.

En av dem som har tatt tak i problematikken rundt dette er psykolog og professor i sexologi Elsa Almås ved Universitet i Agder (UiA). Hun mener det er på sin plass å innføre begrepet «seksuell folkeskikk», og har videre anført en liste over elementer som må være til stede for at man skal være sikret en sømmelig og passende oppførsel når vi kommuniserer på det seksuelle planet.

Almås har satt opp følgende betingelser for seksuell folkeskikk:

  • Seksuelt samvær må være basert på samtykke.
  • Seksuell kommunikasjon må være basert på likeverd.
  • Seksuell aktivitet må være sikker; man må ikke risikere sykdom eller uønsket graviditet.
  • Seksuelle uttrykk må være basert på ærlighet.
  • Utvikling av seksualitet må være basert på delte verdier.
  • Seksualitet må romme gjensidig nytelse.

«Ok,» tenker du kanskje, «dette er jo nesten selvforklarende, er dette noe å stresse med?»

I følge professoren er det det. Almås mener det haster med å sette opp noen klare kjøreregler for hvordan vi skal oppføre oss i det «seksuelle rom», som hun uttrykker det.

NYE KJØREMØNSTRE

De fleste av oss har rimelig kontroll på hvordan vi skal oppføre oss ute blant folk. Samtidig så er samfunnet i stadig utvikling, og det dukker stadig opp nye kjøremønstre, roller og krav.

Almås forklarer at på samme måte som vi må forholde oss til visse regler dersom vi ønsker å kjøre en bil i trafikken, må vi forholde oss til tilsvarende regler når vi skal forholde oss til medmennesker på andre områder i livet.

Vi har jo allerede både skrevne og skrevne regler for hvordan vi skal forholde oss til kollegaer, sjefer, ansatte, lærere, elever og så videre, og på idrettsbanen må fotballspillere og håndballspillere forholde seg til gjeldende regler.

Det at vi som art har hatt sex i tusenvis av år for å formere oss og overleve, betyr slett ikke at vi dermed er utlærte i hvordan vi skal forholde oss til hverandre på dette området. Skiftende kjønnsroller er én viktig grunn til at stadig flere kanskje trenger litt «voksenopplæring» innenfor feltet.

VI OG SEKSUALITETEN BLIR TAPERE

Hva er det som gjør at vi gang på gang går på en smell når det gjelder seksuell folkeskikk?

«Jo,» forklarer Almås, «vi er mennesker som misforstår hverandre, vi er usikre, mangler kunnskap, drikker oss fulle, kommer fra forskjellige samfunnslag og kulturer, samt at vi ute i samfunnet har forskjellige roller der vi av og til opplever ubalanserte maktforhold.»

Det at vi knoter det til på denne måten gjør at både enkeltmennesker, samfunnet og den gode seksualiteten blir tapere.

Almås tror at det blir enklere med et større søkelys på seksuell folkeskikk, men samtidig mener hun at det slett ikke er noen quick-fix for utfordringene vi står ovenfor. Spillereglene er hele tiden inne til revidering, og det krever både sin mann og sin kvinne å henge med på utviklingen.

KUNNSKAP OG KOMMUNIKASJON

Samfunnet er hele tiden i endring, og stadig mer likestilling og større seksuell frihet gjør at både menns og kvinners roller er i endring.

Vi mennesker er mest glade i at ting forblir i sitt vante mønster. Endringer gjør oss usikre og når vi føler at vi mister kontrollen, kan vi ta valg og beslutninger som bærer helt galt av sted.

Almås peker på at kunnskap og kommunikasjon er to av de viktigste faktorene for at vi får en felles forståelse for hva som er god seksuell folkeskikk.

 

Foto: Universitetet i Agder

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 3

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This