5
(4)

En gjeng gutter på en barneskole i Midt-Norge, så på bilder av nakne damer på telefonene sine. Dette ble oppdaget av en lærer, og skolen iverksatte tiltak som av barnevernspedagog og sexolog Ingrid Handberg Opland blir beskrevet som «en kraftig overreaksjon».

Guttene, som var i ni – ti års alderen, ble henvist til et eget område i skolegården, der de ikke fikk ha kontakt med jenter.

Alle guttene fikk melding med hjem, og det ble innkalt til et omfattende krisemøte med alle foreldrene, der politiets forebyggingsenhet ble bedt om å komme.

På dette tidspunktet hadde Ingrid Handberg Opland, som også jobber på Familievernkontoret i Trøndelag, fått vite om saken, og hun tilbød seg å stille på et møte for å forklare de barnevern-pedagogiske og sexologiske aspektene ved hendelsen. Det ble aldri noe av dette møtet.

«Dette er en kraftig overreaksjon fra den kvinnelige lærerens side,» mener Opland. Hun har i ettertid vært i dialog med noen av foreldrene til guttene.

«En slik overreaksjon påfører guttene skyld og skam som kan merke dem for livet,» mener sexologen.

«Guttene er i en alder der man for alvor begynner å bli klar over sin seksualitet, og det er helt naturlig å være nysgjerrig på nakne kropper. Det at læreren og skolen sanksjonerte på en slik måte kan være skadelig for disse guttenes seksuelle utvikling.

Det å se på nakne damer er plutselig forbundet med skam, og man kan bare tenke seg hvordan det vil påvirke guttene når de skal inn i seksuelle forhold og skal forholde seg til nakne kvinnekropper,» mener Opland.

Hun forteller at læreren og skolen gikk så langt i sin reaksjon at de begynte å betvile foreldrenes evne til å oppdra disse guttene.

«Det er faktisk ganske sjokkerende. I dagens samfunn der nakenbilder og filmer er lett tilgjengelig via Internett, vil det oppstå situasjoner der barn bevisst eller ved en tilfeldighet får se slikt materiale. Da er det bedre å snakke med barna og bevisstgjøre hva man egentlig har med å gjøre, i stedet for å straffe deres nysgjerrighet og utforsking av livet,» råder Opland.

«Verken guttene eller foreldrene det her er snakk om har noe som helst å skamme seg over.» slår barnevernspedagogen kategorisk fast.

«Foreldrene som jeg snakket med var svært fortvilet, og sjekket til og med sine egne telefoner for å være sikre på at de selv ikke var kilden til bildetittingen.

Det er bekymringsverdig at en lærer som oppdager at en elev har nakenbilder på sin mobiltelefon reagerer så sterkt, og til og med skyver eleven ned av stolen i det hun tar fra ham telefonen.

En kan bare tenke seg til hvordan dette fikk guttungen til å føle seg. Jeg må personlig si at jeg funderer på hva slags verdier læreren legger til grunn for en sånn reaksjon, hva hun selv har opplevd og kanskje ikke skikkelig bearbeidet,» tenker Opland høyt.

«En slik opplevelse påfører barna frykt og skam som de tar med seg videre i livet. Dette kan få alvorlige ringvirkninger i forhold til egen seksualitet og tenningsmønster. Dette kan videre føre til konsekvenser for den generelle helsetilstanden for vedkommende,» mener Opland, som er autorisert spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

«Hvis vi tenker etter så er det alltid små og store hendelser fra barndommen og ungdomstiden som fester seg, og som dukker opp i viktige øyeblikk i voksenlivet. Det er forferdelig å tenke på hvordan en slik opplevelse kan påvirke barnet negativt senere i livet,» sier Opland.

«Jeg tenker at dette viser hvor viktig det er at alle får en god og sunn utvikling når det gjelder egen seksualitet. Dette er viktig helt fra barnehagenivå, og derfor er det viktig at de som jobber med barna også har kunnskap, innsikt og trygghet når det gjelder god seksualitet.»

Rektoren ved skolen det er snakk om, skal i følge Opland, i senere tid ha beklaget overfor foreldrene, men Opland er klar på at en slik unnskyldning i ettertid kanskje er bra for foreldrene, men ikke bra nok overfor barna som har erfart noe de i utgangspunktet skulle ha sluppet å oppleve.

Seksualitet24 har vært i kontakt med rektoren ved den aktuelle skolen, og vedkommende har uttrykt via SMS at hun ikke ønsker å kommentere saken. Hun er blitt gjort oppmerksom på retten til umiddelbart tilsvar, samt fått anledning til å kommentere saken på et senere tidspunkt, men har avvist dette av henyn til personvern.

Seksualitet24 har bevisst anonymisert skolen, av hensyn til barna i saken. 

 

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 4

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This