0
(0)

En kvinne som kom til Norge for å  jobbe som sexarbeider er bortvist fra landet som følge av å utgjøre en trussel mot folkehelsen. Dette skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

I slutten av desember 2020 kontrollerte politiet en utenlandsk kvinne med opphold i Europa som kom til Norge med det formål å arbeide som sexarbeider. Kvinnen dokumenterte til politiet at hun hadde overholdt karantene-kravene som gjaldt da hun ankom Norge i begynnelsen av desember 2020. Etter karantenetiden skal hun ha betjente minimum 20 klienter i uken. Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forhåndsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona.

UDI fattet vedtak om bortvisning av henne 29.12.2020 idet kvinnen er vurdert å utgjøre en trussel mot folkehelsen.

Fra vedtaket vises det til:

«I Oslo er det påbud om munnbind i en del situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre å holde én meter avstand. Antall nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke. Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes. UDI anser derfor at du utsetter både deg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene.

Etterlevelse av smittevernsreglene er et svært viktig tiltak for å forhindre og begrense videre utbredelse av Covid-19 i Norge. Når personer bevisst bryter retningslinjene, til tross for at de er kjent med disse, vises det manglende respekt både for bestemmelsene og for folkehelsen. Dette sees på som alvorlig.»

-Oslo politidistrikt ser alvorlig på det som er avdekket, og vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernsbestemmelene, men også jobber for å forebygge smittespredning i samfunnet generelt, uttaler politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i pressemeldingen.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This