5
(6)

Forskere ved Tor Vergata Universitet i Roma har sett på den seksuelle helsa til italienere under første bølge av smitte og den påfølgende nedstengingen i april og mai 2020. 

De er først ute med å se hvordan folks sexliv er en målestokk for å vurdere hvor hardt pandemien har gått utover den psykiske helsa generelt. I tillegg fant de klare tegn på at et godt sexliv kunne gjøre folk mer motstandsdyktige mot påkjenningene pandemien har påført oss.

Godt over 6000 deltagere var med i studiet i studiet, og 50 prosent svarte at de hadde blitt mindre seksuelt aktive under de strenge tiltakene befolkningen lå under. 

Forskerne mente dette vitnet om at nedstenging av samfunnet hadde en dramatisk påvirkning på folks seksuell helse. De fant to store årsaker til dette. 

For det første at mange opplevde karantene som en påkjenning, og for det andre at mange rett og slett ikke hadde mulighet til å treffe sine seksuelle partnere. 

Forskerne trakk også fram yngre og enslige som særlig sårbare for effektene sosial nedstengning hadde, både på seksuell og psykisk helse. 

På den andre siden fant forskerne klare sammenhenger hos de som hadde et aktivt sexliv, og hvordan de hadde det psykisk. De hadde lavere forekomst av angst, depresjon og seksuelle problemer –  og de oppga å ha bedre orgasmer og bedre kommunikasjon i forholdene sine. 

Vi vet at god sex får hjernen og kroppen til å flomme over av gode hormoner, noe forskerne mente kunne gi de som får det hjelp til å navigere vanskelige livssituasjoner bedre. 

Angst og depresjon er kjent for å i seg selv føre til lavere seksuell aktivitet, men forskerne mener at det ikke nødvendigvis hadde den effekten i denne sammenhengen. 

De fant tvert imot klare tegn på at middels til høyere seksuell aktivitet fungerte som en beskyttelse mot angst og depresjon i seg selv. Dette er også blitt dokumentert i andre studier. 

Pandemiens påkjenninger gjorde at mange med sårbarheter for angst og depresjon utviklet tegn på det. Det som forskerne sier ville vært interessant, hadde vært å se mer forskning på hvordan et aktivt sexliv eventuelt kan ha en motvirkende effekt på hvordan angst påvirker hjernen.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 6

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This