5
(1)

Foreningen Sex og Politikk har vurdert de norske partienes politikk innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og leverte ut karakterkortene under Arendalsuka.

Sex og Politikk inviterte til arrangementet «Seksualitet i valgkampen – Hvilket parti er best på sex og politikk?» under Arendalsuka torsdag, og delte ut karakterkort med ros og ris, karakterer og individuelle vurderinger for samtlige partier som er på Stortinget.

I forkant av kåringen diskuterte Sigrid Heiberg (MdG), Trine Skei Grand (V), Solveig Skaugvoll Foss og Bjørg Sandkjær (Sp) de seksuelle rettighetenes kår, nasjonalt, i bistandssammenheng og opp imot den pågående valgkampen.

«Norge er i en særstilling internasjonalt, her til lands er det tverrpolitisk enighet om at SRHR er et viktig tema, men det finnes likevel forskjeller mellom partiene,» påpekte daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

Miljøpartiet de Grønne fikk beste karakter med «6 minus», mens Rødt fulgte på med en ren «5». Venstre og SV delte tredjeplassen med «5 minus».

«Alle kan jo se at jeg er ekspert på SRHR, alle kan jo se at jeg har pult,» spøkte Sigrid Heiberg fra MdG, og la til at det er viktig at alle som har muligheten til å snakke åpent om seksuelle rettigheter bør gjøre det.

På MdGs karakterkort kommenteres det: «Eleven skiller seg spesielt ut i klassen på alle politikkområdene innenfor SRHR og bor derfor premiert med toppkarakter. Gratulerer!»

Utgangspunktet for vurderingen er partienes valgprogrammer og partienes svar på 16 spørsmål partiene fikk tilsendt i juli 2021. Spørsmålene tok utgangspunkt i elleve anbefalinger Sex og Politikk sendte til partienes programkomiteer høsten 2020.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i hva partiene vil gjøre i påfølgende stortingsperioden 2021 – 2025, uten fokus på hva partiene har gjort foregående år. Programfestet politikk scorer noe mer enn partienes svar på oversendte spørsmål.

Man har sett på hva de partiene prioriterer nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på følgende områder: seksualitetsundervisning, abort, og seksualitet og kjønn, samt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter generelt, med et ekstra punkt for «eldre voksne og seksuell helse».

Her er karakterene til hele «klassen»:

  • Miljøpartiet de Grønne, 6 minus
  • Rødt, 5
  • Venstre, 5 minus
  • SV, 5 minus
  • Ap, 4 pluss
  • Høyre, 4 minus
  • KrF, 4 minus
  • Sp, 3 pluss
  • FrP, 3

Sex og Politikk vil i den kommende valgperioden følge opp de vedtatte programpostene og de individuelle svarene fra partiene for å sikre at SRHR settes høyt på dagsordenen de neste fire årene, eller som en av klassens ikke fullt så flinke får det kommentert:

«Eleven stiller dessverre svakest i klassen og har mye å jobbe med fremover. Vi stiller oss tilgjengelig for en evalueringssamtale og bistår gjerne eleven i det videre arbeidet.»

Les alle karakterkortene her

 

På bildet: Solveig Skaugvoll Foss (SV), Bjørg Sandkjær (Sp), Sigrid Heiberg (MdG) og Trine Skei Grand (V), sammen med Sex og Politikks daglige leder Tor-Hugne Olsen. Foto: Tore Aasheim

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

5 / 5. 1

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This